Hà Nam được phép chuyển 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Ha Nam duoc phep chuyen 2083 ha dat trong lua

Hà Nam được phép chuyển 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp
để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


ha nam duoc phep chuyen 2083 ha dat trong lua sang dat phi nong nghiep1606473339

Tại Công văn số 1655/TTg-NN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Compare listings

So sánh