Bản đồ đầu tư bất động sản năm 2021

Bản đồ đầu tư BDS năm 2021

17.272 là lượng cung chung cư được mở bán tại thị trường TP.HCM trong năm vừa qua, giảm đến 35% đối với năm 2019. Theo

Compare listings

So sánh