50 QUY TẮC TRÊN MÂM CƠM VIỆT

Không và quá 3 lần khi đưa bát cơm lên miệng. Không gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng mà phải đặt vào bát riêng

Compare listings

So sánh