Thu hồi đất dự án nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính – Tin tức Bà Rịa – Vũng Tàu

có 125 dự án chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính

Trong đó có 12 dự án được giao đất, 94 dự án được cho thuê đất, 19 dự án chuyển mục đích sử dụng đất.

có 125 dự án chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính

Giải pháp thu hồi từ sở tài nguyên Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu một số giải pháp thực hiện như:

– Tiến hành thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các dự án không thực hiện các nghĩa vụ tài chính và bị xử phạt hành chính mà không chấp hành,

– Giao Sở Tài chính thực hiện tham mưu các khoản khấu trừ theo quy định đối với dự án đang làm thủ tục các khoản khấu trừ,

– Giao cơ quan thuế đốn đốc, thu hồi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định đối với các dự án đã có thông báo của cơ quan thuế nhưng doanh nghiệp không chịu nộp tiền,

– Rà soát đề xuất giải quyết theo quy định đối với các dự án đang tranh chấp đất, không còn kinh doanh, hủy dự án …

Ảnh minh họa thông tin các dự án chua hoàn thành nghĩa vụ trên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục rà soát vướng mắc, khó khăn của các dự án chậm nộp thuế, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nhằm đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả

kiên quyết, xử lý dứt điểm đối với các dự án vi phạm nghĩa vụ tài chính, không để kéo dài, có thể thu hồi đất dự án nếu doanh nghiệp không chấp hành…

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch yêu cầu rà soát từng dự án cụ thể, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để trình Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

Nghĩa vụ tài chính đối với doanh nghiệp là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạdo cơ quan thuế xác định, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế đối với các trường hợp đủ điều kiện và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tin đăng mua bán đất Hồ Tràm

Compare listings

So sánh