Real Agent đã liên tục giúp Đất Xanh Services phá vỡ “kỷ lục”

Real Agent đã liên tục giúp Đất Xanh Services phá vỡ “kỷ lục”

Chính tốc độ nhanh chóng và linh hoạt của Real Agent đã liên tục giúp Đất Xanh Services phá vỡ “kỷ lục” của thị trường cũng như của chính mình qua các dự án đã triển khai trong thời gian gần đây. Đơn cử, tháng 7/2020 gần 1.000 sản phẩm Gem Sky World được giao dịch trong buổi sáng ra mắt, tháng 9/2020 với 1.200 sản phẩm Opal Skyline, tháng 1/2021 với 90% sản phẩm dự án The Rivana và 95% sản phẩm của One Palace cũng chỉ trong một buổi sáng giao dịch.

Đánh giá bài viết

Compare listings

So sánh