Mỗi tháng 15.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Moi thang 15000 doanh nghiep thanh lap moi va quay

Tính chung 11 tháng, cả nước có gần 124.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1,88 triệu tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 970.000 người, tăng 19,3% về vốn đăng ký nhưng giảm 1,9% về số doanh nghiệp và giảm 14,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 15,1 tỉ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 72% so với tháng trước.
Nếu tính cả 3.086 tỉ đồng vốn của 36.200 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay gần 4,966 triệu tỉ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh: Getty Images.  

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 10,7%, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên gần 165.100, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng trong 11 tháng đầu năm, 8.500 doanh nghiệp rút khỏi thị trường mỗi tháng. Theo Tổng cục Thống kê, số đã tạm ngừng Kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể: 44.400 doanh nghiệp đã tạm ngừng Kinh doanh có thời hạn, tăng 59,7% so với 11 tháng đầu năm 2019; 33.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 11,7%; hơn 15.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,1%.
Số doanh nghiệp thành lập mới tháng 11.2020 tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng 5,4% và tăng 59,8%.
Xét riêng tháng 11.2020, cả nước có gần 13.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 284.800 tỉ đồng và số lao động đăng ký là 119.700 lao động, tăng 7,3% về số doanh nghiệp, tăng 72% về vốn đăng ký và tăng 65,3% về số lao động so với tháng trước.
Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 21,8 tỉ đồng, tăng 60,3% so với tháng trước và tăng 90,6% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng tăng 72% so với tháng trước và tăng 103,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Đọc thêm>>>Vốn đầu công tăng mạnh nhất trong vòng thập niên Xuất siêu 10 tháng tiếp tục tăng kỷ lục, vượt 18 tỉ USD Kỳ vọng gì vào chứng khoán những tháng cuối năm?  Tăng trưởng tín dụng 9 tháng chỉ hơn 5%, thấp nhất 5 năm

Compare listings

So sánh