Hà Tĩnh: Thanh kiểm tra trong giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền

Hà Tĩnh: Thanh kiểm tra trong giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền
Hà Tĩnh: Thanh kiểm tra trong giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền

Một góc dự án đã được Hà Tĩnh cho doanh nghiệp thuê đất tại huyện Đức Thọ.

Căn cứ các Văn bản số: 6374/UBND-NL 2 ngày 25/9/2019, 435/UBND-NL 2 ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thanh tra, kiểm tra tổng thể, xử lý sai phạm trong việc giao đất trái thẩm quyền của các địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-STNMT ngày 17/3/2021 về việc kiểm tra việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn các huyện Nghi Xuân,  Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh. Ngày 26/3, Quyết định số 127/QĐ-STNMT đã được công bố.

Theo đó, thành phần Đoàn Kiểm tra gồm có 07 thành viên do bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chánh Thanh tra Sở làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Thảo, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Phó trưởng đoàn. Thời gian tiến hành kiểm tra là 30 ngày làm việc, không kể ngày nghỉ theo quy định.

Sau khi công bố Quyết định, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cũng đã đề nghị UBND huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh tạo điều kiện, cung cấp hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ phối hợp với Đoàn kiểm tra. Đồng thời, cũng yêu cầu Đoàn trong quá trình làm việc không được làm cản trở đến hoạt động bình thường của địa phương.

Hiện Đoàn kiểm tra đang tiến hành thanh kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại các địa phương nêu trên. Đồng thời hoàn tất hồ sơ để chuyển, bàn giao cho cấp trên xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.

Đánh giá bài viết

Compare listings

So sánh