CHỦ ĐẦU TƯ

Petroland

Petroland

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
Địa chỉ: 16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Website: petroland.com.vn
Điện thoại: đang cập nhật

GIỚI THIỆU

Ngày 24/5/2007, Petroland được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Ban Quản lý các dự án công trình xây dựng phía Nam thành công ty cổ phần theo nghị quyết số 2892/NQ-DK của HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã liên tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu đạt hiệu quả theo Điều lệ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty.

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị mới, văn phòng.

Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị, bến cảng và khu công nghiệp.

Đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại tài chính, khách sạn, khu du lịch.

Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý các dự án đầu tư.

Kinh doanh bất động sản.

Mua bán vật tư thiết bị ngành xây dựng.

Tham gia góp vốn đầu tư tài chính vào các công ty khác.

Các dự án đã xây dựng, môi giới: Mỹ Phú Riverpark, khách sạn Petroland Tây Ninh, khu đô thị mới dầu khí Vũng Tàu, trung tâm thương mại – văn phòng cao cấp đường 30/4 Vũng Tàu, trung tâm thương mại tài chính dầu khí Phú Mỹ Hưng.

Dự án: Petroland Tower | Mỹ Phú Riverpark

DOANH NGHIỆP KHÁC

Compare listings

So sánh