CHỦ ĐẦU TƯ

MHDI

MHDI

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng
Địa chỉ: 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội
Website: mhdi.vn
Điện thoại: đang cập nhật

GIỚI THIỆU

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng, được Nhà nước đầu tư 100% vốn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập.

Mục tiêu của tổng công ty là trở thành một công ty mạnh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở bảo đảm cho cán bộ và người hưởng lương trong Quân đội, phù hợp với điều kiện thu nhập là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt nhằm giúp Bộ Quốc phòng giải quyết một phần khó khăn về nhà ở cho sỹ quan và người hưởng lương trong Quân đội. Trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa đảm bảo nhà ở chính sách với nhà ở kinh doanh, lấy hiệu quả kinh doanh hỗ trợ cho nhà chính sách.

Dự án: Nhà ở cán bộ Quân Khu 7

DOANH NGHIỆP KHÁC

Compare listings

So sánh