CHỦ ĐẦU TƯ

Khahomex

Khahomex

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội
Địa chỉ: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh
Website: khahomex.com.vn
Điện thoại: đang cập nhật

GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội trước đây là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 1982 với tên gọi là Công ty Cung Ứng Hàng xuất nhập khẩu Quận 4. Năm 1988 đổi tên là Liên Hiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Khánh Hội và từ năm 1990 đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội.

Sau hơn 1 năm thành lập theo hình thức công ty Cổ phần, Khahomex là doanh nghiệp thứ 18 được phép niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 19/08/2002.

Cùng với sự chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản, công ty đã và đang tiếp tục tái cấu trúc nguồn nhân lực và các nguồn khác nhau như vốn, tài sản để đáp ứng tốt nhất yêu cầu điều hành, tạo nên sức cạnh tranh và mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Dự án: Titco Plaza | Khánh Hội Parkview | Chung Cư Khánh Hội 1

DOANH NGHIỆP KHÁC

Compare listings

So sánh