Bảng giá căn hộ Tân Bình

tan binh
STTTên dự ánLoại dự ánm2GIÁ BÁN
(Triệu đồng)
1Căn hộ chung cư La CosmoCăn hộ chung cư62.76 – 1472,824 – 6,615
2Căn hộ chung cư Palacio GardenCăn hộ chung cư53 – 1021,166 – 2,244
3Căn hộ chung cư Golf View PalaceCăn hộ chung cư59 – 791,200 – 1,607
4Khu căn hộ cao cấp Centa Park Tân BìnhKhu căn hộ cao cấp53 – 1041,007 – 1,976
5Căn hộ chung cư Carillon 3Căn hộ chung cư46 – 641,426 – 1,984
6Khu căn hộ cao cấp The BotanicaKhu căn hộ cao cấp53 – 991,696 – 3,168
7Khu căn hộ cao cấp Sky CenterKhu căn hộ cao cấp73 – 1392,336 – 4,448
8Căn hộ chung cư The Useful ApartmentCăn hộ chung cư56 – 89896 – 1,424
9Căn hộ chung cư Phúc Yên 2Căn hộ chung cư79 – 1061,185 – 1,590
10Khu căn hộ cao cấp Cộng Hòa GardenKhu căn hộ cao cấp50 – 89 
11Căn hộ chung cư Bảy Hiền TowerCăn hộ chung cư70 – 1011,260 – 1,818
12Căn hộ chung cư Carillon ApartmentCăn hộ chung cư161 – 2003,623 – 4,500
13Căn hộ chung cư Cộng Hòa PlazaCăn hộ chung cư69 – 701,863 – 1,890
14Căn hộ chung cư The Era Lạc Long QuânCăn hộ chung cư57 – 89878 – 1,371
15Khu căn hộ cao cấp U-GardenKhu căn hộ cao cấp51 – 1001,530 – 3,000
16Căn hộ chung cư Ruby GardenCăn hộ chung cư47 – 437776 – 7,211
17Khu căn hộ cao cấp The HarmonaKhu căn hộ cao cấp50 – 95945 – 1,796
18Khu căn hộ cao cấp Central PlazaKhu căn hộ cao cấp60 – 2481,740 – 7,192

 

Căn hộ chung cư La Cosmo

Căn hộ chung cư Palacio Garden

Căn hộ chung cư Golf View Palace

Khu căn hộ cao cấp Centa Park Tân Bình

Căn hộ chung cư Carillon 3

Khu căn hộ cao cấp The Botanica

Khu căn hộ cao cấp Sky Center

Căn hộ chung cư The Useful Apartment

Căn hộ chung cư Phúc Yên 2

Khu căn hộ cao cấp Cộng Hòa Garden

Căn hộ chung cư Bảy Hiền Tower

Căn hộ chung cư Carillon Apartment

Căn hộ chung cư Cộng Hòa Plaza

Căn hộ chung cư The Era Lạc Long Quân

Khu căn hộ cao cấp U-Garden

Căn hộ chung cư Ruby Garden

Khu căn hộ cao cấp The Harmona

Khu căn hộ cao cấp Central Plaza

Đánh giá bài viết

Compare listings

So sánh