Bảng giá căn hộ quận 8

quan 8
STTTên dự ánLoại dự ánm2GIÁ BÁN
(Triệu đồng)
1Căn hộ chung cư Royal Park RiversideCăn hộ chung cư46.7 – 2301,635 – 8,050
2Căn hộ chung cư Central PremiumCăn hộ chung cư25.67 – 97.92975 – 3,721
3Căn hộ chung cư Heaven (block Cityview)Căn hộ chung cư50 – 68900 – 1,224
4Căn hộ chung cư Bình An RiversideCăn hộ chung cư49 – 1051,078 – 2,310
5Căn hộ chung cư Conic RiversideCăn hộ chung cư49.41 – 72.961,038 – 1,532
6Căn hộ chung cư Dream Home RiversideCăn hộ chung cư55 – 991,045 – 1,881
7Căn hộ chung cư Diamond RiversideCăn hộ chung cư73 – 861,300 – 1,532
8Căn hộ chung cư Felisa RiversideCăn hộ chung cư45 – 681,090 – 1,647
9Khu dân cư Saigon SkyviewKhu dân cư62.4 – 85.11,200 – 1,637
10Căn hộ chung cư City Gate 3Căn hộ chung cư52.1 – 80.3938 – 1,445
11Căn hộ chung cư West IntelaCăn hộ chung cư64 – 851,472 – 1,955
12Khu dân cư Khu dân cư An PhướcKhu dân cư46 – 722,990 – 4,680
13Căn hộ chung cư High IntelaCăn hộ chung cư64 – 851,472 – 1,955
14Căn hộ chung cư Sunshine AvenueCăn hộ chung cư49 – 72980 – 1,440
15Căn hộ chung cư The Avila 2Căn hộ chung cư50 – 77800 – 1,232
16Khu căn hộ cao cấp The PegaSuite 2Khu căn hộ cao cấp51 – 961,275 – 2,400
17Căn hộ chung cư Green RiverCăn hộ chung cư56 – 75834 – 1,118
18Căn hộ chung cư Topaz EliteCăn hộ chung cư59.26 – 85.711,290 – 1,866
19Căn hộ chung cư Tara ResidenceCăn hộ chung cư50 – 100950 – 1,900
20Căn hộ chung cư Đức Long NewlandCăn hộ chung cư25 – 151450 – 2,718
21Khu căn hộ cao cấp The PegasuiteKhu căn hộ cao cấp54 – 991,200 – 2,200
22Căn hộ chung cư Asa LightCăn hộ chung cư50 – 70810 – 1,134
23Căn hộ chung cư Heaven RiverviewCăn hộ chung cư51 – 68801 – 1,068
24Khu dân cư Nam Phát RiversideKhu dân cư100 – 1001,250 – 1,250
25Căn hộ chung cư Giai Việt ResidenceCăn hộ chung cư78 – 1091,435 – 2,006
26Căn hộ chung cư Cara RiverViewCăn hộ chung cư60 – 78948 – 1,232
27Căn hộ chung cư Auris CityCăn hộ chung cư64 – 84960 – 1,260
28Căn hộ chung cư The AvilaCăn hộ chung cư51 – 70765 – 1,050
29Khu căn hộ cao cấp Diamond LotusKhu căn hộ cao cấp58 – 911,682 – 2,639
30Căn hộ chung cư Dream Home PalaceCăn hộ chung cư51 – 80918 – 1,440
31Căn hộ chung cư Topaz CityCăn hộ chung cư70 – 95980 – 1,330
32Khu dân cư Osaka GardenKhu dân cư100 – 1201,180 – 1,416
33Căn hộ chung cư Good HouseCăn hộ chung cư71 – 100781 – 1,100
34Căn hộ chung cư Conic GatewayCăn hộ chung cư53 – 107954 – 1,926
35Căn hộ chung cư Peridot BuildingCăn hộ chung cư71 – 96937 – 1,267
36Khu căn hộ cao cấp Samland Giai ViệtKhu căn hộ cao cấp115 – 1462,415 – 3,066
37Căn hộ chung cư Hoàng Quân PlazaCăn hộ chung cư74.9 – 1171,311 – 2,048
38Khu căn hộ cao cấp City Gate TowersKhu căn hộ cao cấp90 – 1151,521 – 1,944
39Khu căn hộ cao cấp Ngọc Phương NamKhu căn hộ cao cấp90 – 1181,485 – 1,947
40Khu căn hộ cao cấp Carina PlazaKhu căn hộ cao cấp86 – 1051,135 – 1,386
41Khu căn hộ cao cấp Căn hộ Chánh HưngKhu căn hộ cao cấp115 – 4002,151 – 7,480

Căn hộ chung cư Royal Park Riverside

Căn hộ chung cư Central Premium

Căn hộ chung cư Heaven (block Cityview)

Căn hộ chung cư Bình An Riverside

Căn hộ chung cư Conic Riverside

Căn hộ chung cư Dream Home Riverside

Căn hộ chung cư Diamond Riverside

Căn hộ chung cư Felisa Riverside

Căn hộ chung cư City Gate 3

Căn hộ chung cư West Intela

Căn hộ chung cư High Intela

Căn hộ chung cư Sunshine Avenue

Căn hộ chung cư The Avila 2

Căn hộ chung cư Green River

Căn hộ chung cư Topaz Elite

Căn hộ chung cư Tara Residence

Căn hộ chung cư Đức Long Newland

Căn hộ chung cư Asa Light

Căn hộ chung cư Heaven Riverview

Căn hộ chung cư Giai Việt Residence

Căn hộ chung cư Cara RiverView

Căn hộ chung cư Auris City

Căn hộ chung cư The Avila

Căn hộ chung cư Dream Home Palace

Căn hộ chung cư Topaz City

Căn hộ chung cư Good House

Căn hộ chung cư Conic Gateway

Căn hộ chung cư Peridot Building

Căn hộ chung cư Hoàng Quân Plaza

Đánh giá bài viết

Compare listings

So sánh