Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM

7 apr 27 2021 07 44 34 07 am

Địa Ốc Số gửi đến bạn bản đồ phân bổ chung cư tại một số quận, huyện nổi bật của TP.HCM. Theo Địa Ốc Số nhận định, chung cư tại các quận, huyện TP.HCM hiện có sự phân bổ chưa đồng đều, một số khu vực tập trung nhiều chung cư nhưng có một số khu vực thậm chí chưa ghi nhận bất cứ chung cư nào được triển khai.

Bản đồ phân bổ chung cư tại Quận 1

chungcutphcm4
Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM 2

Bản đồ phân bổ chung cư tại Quận 7

chungcutphcm5
Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM 3

Bản đồ phân bổ chung cư tại Quận 12

chungcutphcm1
Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM 4

Bản đồ phân bổ chung cư tại Quận 2 (cũ)

chungcutphcm6
Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM 5

Bản đồ phân bổ chung cư tại Quận 9 (cũ)

chungcutphcm8
Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM 6

Bản đồ phân bổ chung cư tại Quận Thủ Đức (cũ)

chungcutphcm7
Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM 7

Bản đồ phân bổ chung cư tại Nhà Bè

chungcutphcm3
Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM 8

Bản đồ phân bổ chung cư tại Bình Chánh

chungcutphcm2
Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM 9

Bạn đang theo dõi bài viết Bản đồ phân bổ chung cư tại các quận/huyện TP.HCM. Ngoài ra, để biết chi tiết danh sách các chung cư TP.HCM, bạn có thể tham khảo tài liệu dưới đây:

Danh sách 550 chung cư tại TPHCM
Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM 10

Compare listings

So sánh